Το άγχος μπορεί να προκληθεί από μια σωματική ή συναισθηματική αλλαγή, ή μια αλλαγή στο περιβάλλον σας που απαιτεί από εσάς να προσαρμοστείτε. Τα πράγματα που σας κάνουν να αισθάνεστε άγχος ονομάζονται «στρεσογόνοι παράγοντες.” Στρεσογόνοι παράγοντες μπορεί να είναι ήσσονος σημασίας ενοχλήσεις, σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ζωής, ή ένας συνδυασμός και των δύο. Το στρες μπορεί να βλάψει την υγεία σας, τη διάθεσή σας, την παραγωγικότητά σας, τις σχέσεις σας, και την ποιότητα της ζωής σας.

Η σύνδεση μεταξύ ύπνου, άγχους και ήπιας κατάθλιψης είναι πολύπλοκη. Η ήπια κατάθλιψη και το άγχος μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα ύπνου. Τα προβλήματα ύπνου μπορεί να προκαλέσουν ή να συμβάλουν στην ήπια κατάθλιψη και το άγχος. Οι διαταραχές του ύπνου, το άγχος και η ήπια κατάθλιψη μοιράζονται τους ίδιους παράγοντες κινδύνου και μπορούν να ανταποκριθούν στις ίδιες στρατηγικές θεραπείας.